Jednoúčelové stroje / REGULACE OHŘEVU V NÁDRŽI PRO OPLACH

REGULACE OHŘEVU V NÁDRŽI PRO OPLACH

Dávkovací zařízení – slouží k mycímu procesu vyráběných hadic na offline lince.
Nízkotlakým oplachem ředěným odmašťovačem nebo ponorem v odmašťovací lázni dochází k mycímu procesu.
Pro rychlejší a účinnější mycí proces, je nádrž s mycí lázní doplněna o ohřev s regulací teploty.

REGULACE OHŘEVU V NÁDRŽI PRO OPLACH je montováno na stávající zařízení DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ v.č. 046 408 z roku 2012.

Mechanické úpravy na nádrži pro „regulace ohřevu v nádrži pro oplach“:

Nerezová nádrž – do pláště nádrže je navařena nerezová kapsa se dvěma šroubeními. První se závitem M48x2 pro montáž topného tělesa 14011/137 a druhé se závitem G1/2 pro plášťový odporový teploměr TR11FS. Na víko nádrže montován havarijní termostat JTLT003.
Rám dávkovacího zařízení – montován elektrický rozvaděč pro regulaci ohřevu.

Funkční popis ohřevu:

Po zapnutí hlavního vypínače – QM1 na tělese rozvaděče se rozsvítí zelená kontrolka ZAPNUTO – P1 (je-li přítomno řídící napětí) a problikne rudá kontrolka PORUCHA – P2, ta po krátké době zhasne.
Ohřev vody je nastaven na regulátoru na hodnotu 40 °C . Hodnota teploty je měřena TR11FS Pt100 termostatem – B2, umístěným na tělese nádoby. PID regulátor řídí elektronický stykač – KE1, který je napájen přes stykač – KM1 a motorový spouštěč – Q1 (nastavený na 10 A). Cívka stykače – KM1 je připojena na havarijní termostat JTLT003 – B1, který cívku vypne, pokud teplota ohřívané vody přestoupí 80°C. Do obvodu napájení regulátoru je zapojena přepěťová ochrana – FN1 (porucha této ochrany je signalizována LED signálkou na jejím tělese).


Popis

Dávkovací zařízení – slouží k mycímu procesu vyráběných hadic na offline lince.
Nízkotlakým oplachem ředěným odmašťovačem nebo ponorem v odmašťovací lázni dochází k mycímu procesu.
Pro rychlejší a účinnější mycí proces, je nádrž s mycí lázní doplněna o ohřev s regulací teploty.

REGULACE OHŘEVU V NÁDRŽI PRO OPLACH je montováno na stávající zařízení DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ v.č. 046 408 z roku 2012.

Mechanické úpravy na nádrži pro „regulace ohřevu v nádrži pro oplach“:

Nerezová nádrž – do pláště nádrže je navařena nerezová kapsa se dvěma šroubeními. První se závitem M48x2 pro montáž topného tělesa 14011/137 a druhé se závitem G1/2 pro plášťový odporový teploměr TR11FS. Na víko nádrže montován havarijní termostat JTLT003.
Rám dávkovacího zařízení – montován elektrický rozvaděč pro regulaci ohřevu.

Funkční popis ohřevu:

Po zapnutí hlavního vypínače – QM1 na tělese rozvaděče se rozsvítí zelená kontrolka ZAPNUTO – P1 (je-li přítomno řídící napětí) a problikne rudá kontrolka PORUCHA – P2, ta po krátké době zhasne.
Ohřev vody je nastaven na regulátoru na hodnotu 40 °C . Hodnota teploty je měřena TR11FS Pt100 termostatem – B2, umístěným na tělese nádoby. PID regulátor řídí elektronický stykač – KE1, který je napájen přes stykač – KM1 a motorový spouštěč – Q1 (nastavený na 10 A). Cívka stykače – KM1 je připojena na havarijní termostat JTLT003 – B1, který cívku vypne, pokud teplota ohřívané vody přestoupí 80°C. Do obvodu napájení regulátoru je zapojena přepěťová ochrana – FN1 (porucha této ochrany je signalizována LED signálkou na jejím tělese).

Technické parametry

Napěťová soustava 3NPE ~ 50 Hz 400 V/TN-S
Rozvodnice plastová SEZ-CZ; P-BOX 3550, výška 500 x šířka 350 x hloubka 190 mm, RAL 7035, IP65
Topné těleso v.č. 14011/137 6kW 3x400VAC
Plášťový odporový teploměr TR11FS Pt100
PID regulátor Ht60B
havarijní termostat ROBUR JTLT003
Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem DA-275-DF2
Jistič motorový 6-10A s nadpr.a zkrat.ochr. GZ1-M14
Elektronický stykač RGC3A60D20KKE
Chránič proudový 4p 25A 30mAG/A+ dRCM

Mám zájem o tento produkt